Gyömrői Református Gyülekezet

Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál és a zörgetőnek megnyittatik.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

REFORMÁCIÓ ÜNNEPE - Igehirdetés 2010. október 31.

"Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: "Boldog az, aki Isten országának vendége." Ő pedig a következőképpen válaszolt: "Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: Jöjjenek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni  kezdtek. Az első azt üzente neki: Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem! A másik azt mondta: Öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem! Megint egy másik azt mondta: Most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura megharagudott, és ezt mondta szolgájának: Menj ki gyorsan a város útjaira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette: Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a  szolgájának: Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat."

Lukács evangéliuma 14 : 15-24.

Kedves Testvérek! Kemény történet - az ELUTASÍTÁS! - kezdte a prédikációt a lelkipásztor.

A Király asztalához mindenki hivatalos! Mi elfogadjuk a meghívást? Kívánunk-e részesülni abban

a kegyelemben, amit Isten kínál nekünk. Hiszen tudjuk, hogy befogadó, elfogadó Istenünk van!

Aki elutasító annak,  a számára különösen fontos a reformáció tanai közül - a KEGYELEM

tanulmányozása és elfogadása.

Ma  október 31-e - a Reformáció ünnepe, arra a 493. évvel ezelőtti - nagyon távolinak

tűnő eseményre -  emlékezünk, amikor Luther Márton a wittenbergi vártemplom

kapujára kiszögezte 95 pontból álló vita-iratát, amelyben arra figyelmeztetett, hogy

a tévútra tért egyházat visszahozza, illetve vissza akarta állítani az eredeti gyökereket.

- Ki ? Mi az egyház? A pápa, a püspök, az esperes, a lelkipásztor, - tehetjük fel a kérdést!

Az egyház mi vagyunk, - a gyülekezet.

"Az egyháznak a Jézus a fundámentuma,

A szent Igére épült fel lelki temploma.

Leszállt a mennyből hívni és eljegyezni őt,

Megváltva drága vérén a váltságban hívőt. - énekeltük kezdő énekünket a 392.Dicséretet.

Nekünk ma élő gyülekezeti tagoknak azt kell megvizsgálni, hogy én milyen viszonyban

vagyok Istennel.

A  NAGY VACSORA, a mai felolvasott ige szerint: Boldog, aki veled együtt ül az asztalnál,

nem,  hanem az a boldog, aki Isten hívását elfogadja, és Isten országának elfogasására

készül!

A felolvasott ige nagy lakomáról szól. A meghívás elmegy - de amikor eljön a nap, jönnek

a mentegetőzések, a kifogások. A történetet, ha a mai értelem szerint értelmezzük:

 

1. M U N K A - jönnek a kifogások, azért nincs időm Istennel foglalkoznom, mivel el kell

tartanom a családomat. Nem a templomba járást kérem számon, - mondja Tiszteletes Úr,

hanem az Istennel való kapcsolat kialakítását - melyet otthon, bárhol, kettesben -  ki tudok

alakítani Istennel. / A lelkem jól van-e Istennel?/

 

2. C S A L Á D - mennyit engedek a családomnak, mennyit foglalkozom a családommal,

a gyermekeimmel, igen ez mind nagy terheket ró ránk  -   és nem marad időm

Istennel foglalkozni.

 

3. SZÓRAKOZÁS - öt iga ökröt vettem - az ige szerint - vagyis autót vettem, erre vágyom,

azt akarom, még ezt szeretném - jönnek a kifogások - mind ez mennyi időt vesz el Istentől.

Mennyi kibúvót tudok keresni - ezek elszalasztott alkalmak, távol tartanak Istentől.

 

A Reformáció ünnepe, és a halottak napja közelsége is arra ébresztett rá, hogy

a halállal elveszített családtagunkkal miket mulasztottam el, miket nem beszéltem

meg vele.

Mindezekre a dolgokra -  Reformáció ünnepe rá kell, hogy ébresszen, hogy kivel milyen

a kapcsolatom, mit mulasztottam el a másik emberrel szemben.

Isten -  és az embertársaim felé is milyen a kapcsolatom.

A lelkiismeretem - a lelkiismeret furdalásom mivel tudom nyugtatni, hiszen vannak

dolgok, amelyek lezárulnak, soha vissza nem térők.


Elmulasztani - de sok ember, de sok mindent mulaszt el! Izráel népe, a pogányok,

mi reformátusok, katolikus keresztény emberek- MIT MULASZTUNK EL?

Igen testvérek! -  hangzott  az igemagyarázat -  kemény történet ez a mai ige!

BEZÁRULNAK A KAPUK! SOK MINDEN BEZÁRUL- halállal, élettel, bennem maradt,

ki nem mondott mondatok, ki nem beszélt problémák, harag, sértődés,

van-e, lesz- e lehetőségem megoldani ezeket a dolgokat!


MA MÉG VAN LEHETŐSÉG, MA MÉG NYITVA A KAPU! Ne a kifogásokat keressem!

Ne tedd! Isten jó hozzád, a legjobbat akarja! Rendezd az életedet vele - Istennel,

hiszen a helyes út kiválasztására és elfogadására csak addig van módunk, amíg

itt a földön vagyunk itthon!

Isten erőt ad minden dolgodhoz, hogy eljuss a befogadás boldog

beteljesüléséhez! Ámen.

 

Hallottuk, Jézus, miképen hívogatsz,

Sietünk hozzád, tudjuk, hogy megnyugtatsz.

Vállunkat nyomja nagy terhünk súlya,

Félünk, erőnket hogy felülmúlja.

Fáradtak vagyunk, régóta emeljük,

Mert együtt jött ez a világra velünk;

Jézus terhünktől légy szabadítónk,

Fáradtságunkban légy megújítónk.

438. Dicséret -

 

Istentiszteletünk Úrvacsora-osztással zárult.

 

Testvéri szeretettel: Mihalikné Zsuzsi


Módosítás dátuma: 2010. november 02. kedd, 07:38